O společnosti

 

 

Firma Sběrné dvory, s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost, která podniká v oblasti nakládání s odpady. Její provozovny sídlí ve Frýdku-Místku, Sviadnově, Brušperku a Frýdlantu n. O..

Byla založena v roce 2004 jako nástupce bývalých sběrných surovin. Pokračuje v tradici výkupu a zpracování odpadů od občanů i organizací, zejména papíru, železného šrotu, barevných kovů, plastových folií, autobaterií, TKplátků.

Všechny provozovny jsou místem zpětného odběru elektrozařízení a baterií. Provádíme sběr, výkup a zpracování elektroodpadů.

V létě a na podzim společně s ovocnářskou firmou organizuje výkup ovoce.

Ve školním roce pořádá soutěž „ O ekologicky nejzdatnější školu“ ve sběru papíru, do které se zapojuje několik desítek škol. Nejlepší tři školy v každé kategorii jsou finančně odměněny.

Provádíme skartaci dokumentů,kdy dodavatelům ještě zaplatíme za skartovaný papír.

Ve spolupráci s obecními úřady zajišťuje víkendové sběrové akce v obcích a vesnicích.

Firma má vlastní autodopravu a mechanizační prostředky, samozřejmostí je přistavení kontejnérů nebo přímo naložení materiálu u zákazníka. Disponuje výkonnými lisy na papír ve všech svých provozovnách, které jsou všechny vybavené digitálními nájezdovými váhami.

Všechny provozovny splňují všechny náležitosti potřebné pro nakládání s odpady, včetně pravidelného cejchování vah.

V dalších létech hodlá firma modernizovat a rozšiřovat své zařízení s cílem zajištění všech služeb a požadavků svých obchodních partnerů.

Hlavním krédem firmy Sběrné dvory, s.r.o. je přispět svou činností co nejvíce k ochraně životního prostředí.